Mina kontaktuppgifter

Eva Joelsson

Tallstigen 1

693 73 Svartå

+46 70 779 65 69

 Mitt mål är att föda upp friska sunda och levnadsglada hundar utan att göra avkall på rasstandarden. En kvalitets uppfödning i liten skala där jag sätter mental hälsa i främsta rummet. Jag har ingen kennelanläggning utan våra 6 hundar lever med oss och våra katter och höns. 

 Medlem i SKK, SvTerrierklubben, Svenska Brukshundsklubben, WestieAlliansen och Skottefederationen.

Har uppfödarlicens och är verksam i rasklubbarna, Örebro läns KK, BPH, Svenska Terrierklubben.

Arbetar även som ringsekreterare och CUA.